Политика за личната информация

Политика за личната информация

1. КОНТАКТИ
бул. Кн.Мария Луиза 68
Пловдив, България
Електронна поща: office@adorapro.bg
Телефон Въпроси – 0877495299
Телефон Поръчки – 0882241228

2. ИМЕ
Адора Про ЕООД

3. ЦЕЛ НА ПРЕРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Целта на обработката на лични данни е в управлението и поддържането на взаимоотношенията между AdoraShop.eu и неговите клиенти. Личните данни са използвани за идентифициране на потребителите на Услугата и за активиране, управление и фактуриране, както и за предоставяне на информация и уведомления на клиентите. Освен това личните данни на клиентите могат да се използват за целите на директния маркетинг, при условие че клиентът е дал съгласието си за това.

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДАННИТЕ В РЕГИСТРА
Име и фамилия
Пощенски адрес (улица, град, пощенски код, страна)
За фирми: име на фирмата / адрес / бизнес номер / линк / лице за контакт
Телефонен номер
Електронна поща
Поръчки история, таксуване

5. Регулен източник на информация
Данните се предоставят от самите физически лица или юридически лица, при регистрация или чрез телефонно обаждане.

6. ПОДПОМАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕС ИЛИ ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Липса на редовно разкриване на данни на трети страни. Да не се разкрива дата извън ЕС или ЕИП. Обърнете внимание, че AdoraShop може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, като Twitter и Facebook. Свързаните уебсайтове не са под контрола на AdoraShop, а собствениците на AdoraShop не носят отговорност за съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни или връзките, които те съдържат. Ако посетите свързан уебсайт, AdoraShop препоръчва на клиентите да прегледат декларацията за поверителност и другите приложими правила и условия на уебсайта на третата страна.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
AdoraShop и нейните поддомейни използват „бисквитки“. Бисквитките, които обикновено се използват в онлайн банкирането, онлайн магазините и други онлайн услуги, са малки текстови файлове, изпратени до компютъра на потребителя и съхранени там. Бисквитките не увреждат компютрите или файловете на потребителите. Те ни позволяват да предоставяме персонализирана информация и услуги на клиентите. Бисквитките могат да бъдат деактивирани от менюто за настройки на браузъра. Деактивирането на „бисквитките“ засяга функциите на услугата.

8. ПРАВО НА ПРОВЕРКА
Регистрираните потребители имат право да инспектират данните от регистъра и да получат копия от тях при поискване. Искането за проверка трябва да бъде направено в писмен вид и адресирано до ръководството на AdoraShop (вижте нашите координати за връзка в точка 1 от настоящия документ).

9. ПРАВО НА ЗАБРАНЯВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Субектът на данни има право да забрани на администратора да обработва лични данни за целите на директната реклама, дистанционните продажби, друг директен маркетинг, пазарни проучвания, проучвания на общественото мнение, публични регистри или генеалогични изследвания. Забраната трябва да бъде направена в писмена форма и адресирана до ръководството на AdoraShop (вижте нашите координати за връзка в точка 1 на този документ).

10. КОРЕКЦИЯ НА ДАННИТЕ
Контролерът ще коригира, премахне или добави към регистрираните данни информация, която е неправилна, ненужна, недостатъчна или остаряла по искане на регистрираното лице. Регистрираното лице трябва да се свърже с ръководството на AdoraShop (вижте данните ни за връзка в точка 1 от този документ), за да ги коригираме.
Ако имате въпроси, свързани с този документ, моля, свържете се с нас на страницата за контакти.

Политика за личната информация